Symposium ‘Gezond ouder worden in twee werelden’

Op donderdag 19 mei 2022 zal tussen 14.30 uur en 17.00 uur het symposium van ‘Gezond ouder worden in twee werelden’ plaatsvinden. Hier kijken we samen terug op de opbrengsten van In2Werelden en maken we plannen voor de toekomst met het thema wonen, welzijn en zorg voor ouderen met een migratieachtergrond.

Symposium 19 mei

In het project ‘Gezond ouder worden in twee werelden’ werken verschillende partners in Overijssel samen aan initiatieven voor ouderen met een migratieachtergrond op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Tijdens het symposium vertellen deze partners over hun inzet en opbrengsten binnen de verschillende deelprojecten. Tijdens deze middag brengen we de resultaten en opbrengsten van In2Werelden in beeld. Daarnaast kijken we vooruit naar de toekomst.

Keynote door Gili Yaron

Gili Yaron zal tijdens het symposium zorgen voor een lezing. Zij zal de deelnemers meenemen in het onderwerp: ‘Tussen werelden: culturele sensitiviteit in de gezondheidszorg en het sociaal domein’. Professionals hebben tegenwoordig dagelijks te maken met diversiteit. Maar hoe kunnen zij persoonsgerichte zorg leveren als de patiënt of cliënt een ‘andere’ culturele achtergrond heeft dan zijzelf? Oftewel: hoe kunnen professionals concreet vormgeven aan culturele sensitiviteit in zorg en ondersteuning?

Als senior onderzoeker en docent ethiek aan Hogeschool Windesheim zal Gili Yaron ingaan op deze vraagstukken. Ze zal hierbij putten uit recent onderzoek, filosofische theorieën, en haar eigen ervaringen als halve-generatie-migrant. Yaron is afgestudeerd filosoof (Rijksuniversiteit Groningen 2009) en heeft promotieonderzoek gedaan naar patiëntenervaringen (Universiteit Maastricht 2018). Veel van haar werk verkent hoe mensen die anders zijn dan de norm omgaan met het ‘tussen werelden zijn’ – en hoe zij zich inzetten om die werelden met elkaar te verbinden.

Wat: Symposium ‘Gezond ouder worden in twee werelden’ rondom de opbrengsten van de deelnemende projecten en onderzoeken binnen de provincie Overijssel op het gebied van wonen, welzijn en zorg voor ouderen met een migratieachtergrond.

Waar: Deventer

Wanneer: Op donderdag 19 mei van 14.30 uur tot 17.00 uur.

Voor wie: Betrokkenen van het Overijsselse project In2Werelden ontvangen hiervoor een uitnodiging.

Over het project In2Werelden

Het doel van het Overijsselse project In2Werelden is om samen te werken aan het verbeteren van de gezondheid en het welbevinden van ouderen met een migratieachtergrond. Het project onderzoekt wat deze ouderen nodig hebben, door mét hen samen te werken.

- Mogelijk gemaakt door de province Overijssel -
provincie Overijssel