Themabijeenkomst 7 oktober: ‘Gezond ouder worden in twee werelden’

Op donderdagmiddag 7 oktober zullen we op gemeentelijk niveau samen de nieuwste ontwikkelingen binnen de provincie Overijssel bespreken op het gebied van wonen, welzijn en zorg voor niet-westerse migrantenouderen.

Inhoud bijeenkomst

Samen werken we hard aan een inclusieve samenleving. Zo wordt er gewerkt aan gezondheidspreventie, persoonsgerichte zorg en verschillende woonzorg initiatieven. Maar hoe verhoudt een inclusieve samenleving zich precies tot cultuursensitieve zorg? En hoe kunnen we binnen de gemeentes zorgen voor een positieve gezondheid bij alle ouderen, samen met hun mantelzorgers? Vraagstukken waarmee we graag gezamenlijk en met kennis en ervaring vanuit de gemeente aan de slag gaan.

Samenwerken aan gezondheidspreventie

De themabijeenkomst zal geopend worden door gedeputeerde Roy de Witte van de provincie Overijssel. In het project ‘Gezond ouder worden in twee werelden’ werken verschillende partners in Overijssel samen aan initiatieven voor migrantenouderen op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Tijdens de bijeenkomst zullen deze partners aan het woord komen over het thema. Zo zullen we het hebben over gezondheidspreventie, toegankelijkheid van de zorg, de inzet van mantelzorgers en woon(zorg) initiatieven omtrent ouderen met een migratieachtergrond. Doormiddel van verschillende werksessies halen we tijdens de bijeenkomst informatie op bij de aanwezige gemeentelijke collega’s.

De sprekers

  •  Karin Dijkstra – Hogeschool Saxion
  •  Jennifer van den Broeke – Expertisecentrum Pharos
  • Josselien Verhoeve – Stichting Pelita
  • Harry Moeskops – Stichting WoonSaem
  • Sevilay Luiken-Dalli – IMEAN Care & Consultancy

Voor wie?

De bijeenkomst wordt georganiseerd voor beleidsmedewerkers binnen het sociale domein en gemeentelijke ambtenaren binnen het domein ‘wonen’. Deze zal plaatsvinden op donderdag 7 oktober van 14.00 uur tot 17.00 uur in het provinciehuis van de provincie Overijssel in Zwolle (Luttenbergstraat 2). Wilt u zich aanmelden of meer informatie? Mail dan naar Björn Sluiter via b.sluiter@saxion.nl.

Over het project In2Werelden

Het doel van het Overijsselse project In2Werelden is om samen te werken aan het verbeteren van de gezondheid en het welbevinden van ouderen met een migratieachtergrond. Het project onderzoekt wat deze ouderen nodig hebben, door mét hen samen te werken.

- Mogelijk gemaakt door de province Overijssel -
provincie Overijssel