Webinar 10 juni

Op donderdag 10 juni zal het vijfde webinar van ‘Gezond ouder worden in twee werelden’ plaatsvinden. Van 15.30 tot 17.00 uur zullen enkele sprekers aan het woord komen. Meer informatie over de inhoud van het webinar volgt binnenkort. 

Voor wie

De webinars maken deel uit van het Leernetwerk Migrantenouderen. Het Leernetwerk Migrantenouderen moet ervoor zorgen dat professionals, die werkzaam zijn bij gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties en
woningcorporaties in Overijssel, met elkaar in contact komen om van elkaar te leren en kennis te delen. Daarnaast kunnen professionals informatie vinden over het bieden van cultuursensitieve en verschillende vraagstukken waar ze in hun dagelijkse werk met migrantenouderen mee te maken krijgen.

Inschrijven

De inschrijving voor het webinar zal hier binnenkort volgen.

Agenda

De webinars zullen in 2021 plaatsvinden op de volgende data vanaf 15.30 uur:

  • Donderdag 15 april
  • Donderdag 10 juni
  • Donderdag 23 september
  • Donderdag 4 november
  • Donderdag 2 december
- Mogelijk gemaakt door de province Overijssel -
provincie Overijssel