Webinar 4 november ‘Oudere migranten. Wie is aan zet?’

Op donderdag 4 november zal het landelijk expertisecentrum Pharos het webinar ‘Oudere migranten. Wie is aan zet?’ organiseren. Dit webinar stelt de vraag ‘Wie is aan zet?’ centraal in de plenaire sessie.  De deelsessies in de breakout rooms worden gegeven vanuit enkele lokale aanpakken, waaronder In2Werelden.

Inhoud webinar

De dubbele vergrijzing en ontgroening in Nederland zetten de houdbaarheid van de zorg voor ouderen binnen tien jaar onder druk. Hiernaast is deze vergrijzing ook gekleurd. Er komt een steeds grotere en meer diverse vraag naar (ouderen)zorg en steeds minder mensen die deze zorg ook daadwerkelijk kunnen geven. Hierdoor worden organisaties en overheden die verantwoordelijk zijn voor wonen, gezondheid en het welzijn van ouderen en hun mantelzorgers, in de komende jaren voor belangrijke uitdagingen en keuzes gesteld. Van 14.00 tot 17.00 uur zullen enkele sprekers aan het woord komen. Ook zullen we tijdens de deelsessies met elkaar in gesprek gaan. Meer informatie over het definitieve programma van het webinar volgt binnenkort.

Voor wie

Dit webinar is voor de mensen die ouderen met een migratieachtergrond reeds op de agenda hebben staan, die zich als ambtenaar, professional, bestuurder, vrijwilliger, oudere of beleidsmaker inzetten zodat migranten gezond oud kunnen worden.

Inschrijven

U kunt zich gratis inschrijven via deze link naar de website van Pharos.

Waarom naar dit webinar?

U zet zich toch al in voor oudere migranten, waarom dan nog een webinar? Omdat wat we doen niet meevalt. Omdat we uit de cijfers weten dat wonen en zorg voor oudere migranten nog niet is waar het zijn moet, terwijl we er samen hard voor werken. Tijdens het webinar kunt u met collega’s spreken en inspiratie opdoen bij anderen. Én we gaan het gesprek aan over de vraag wie aan zet is om de versnelling te brengen die nodig is.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over het landelijk expertisecentrum Pharos op deze link naar de website van Pharos.

- Mogelijk gemaakt door de province Overijssel -
provincie Overijssel