ProMemo

ProMemo is het Expertismecentrum Dementie voor Professionals. Als expertisecentrum dementie richt ProMomemo zich op mbo- en hbo-professionals die werkzaam zijn in de dementiepraktijk. Samen met de professionals uit de praktijk wil ProMemo de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun netwerk verbeteren door innovatie van de beroepspraktijk. Het faciliteren van persoonsgerichte ondersteuning aan mensen met dementie vanuit een netwerkbenadering staat daarbij centraal.

Kijk voor meer informatie op de site van ProMemo

- Mogelijk gemaakt door de province Overijssel -
provincie Overijssel