Zoekresultaten

Pharos organiseert webinar over aanpakken gezondheidsverschillen onder ouderen

Het landelijk Expertisecentrum Pharos organiseert op dinsdag 22 november het webinar ‘Gezondheidsverschillen onder ouderen aanpakken – juist nu!’. Van 11.00 tot 12.00 uur vertelt onze projectpartner Pharos waarom het juist nu belangrijk is om oog te hebben voor ouderen in kwetsbare posities.

Programma

Personeelstekorten, stijgende energie- en zorgkosten, dubbele en verkleurde vergrijzing. Deze ontwikkelingen zetten de zorg voor ouderen onder druk en stellen beleidsmakers voor grote uitdagingen.

Hoe ziet de gezondheid van de meest kwetsbare ouderen eruit, zoals ouderen met een migratieachtergrond of ouderen met een lagere sociaaleconomische status of met beperkte gezondheidsvaardigheden? En hoe komt het dat niet iedereen dezelfde kans heeft op een lang en gelukkig leven? In dit webinar gaat Pharos in op deze vragen. Daarnaast presenteert Pharos haar visie op beleid en gaat het webinar in op wat er moet gebeuren om gezondheidsverschillen onder ouderen te verkleinen.

Voor wie?

Het webinar is bedoeld voor beleidsmakers van gemeenten en voor iedereen die in ruimere zin betrokken is bij het proces van beleidsontwikkeling.

Wanneer?

Het webinar vindt online plaats op 22 november van 11.00-12.00 uur.

Aanmelden

U kunt zich via deze link aanmelden voor het webinar. Deelname is kosteloos.

Bron afbeelding: Pharos

Bekijk het webinar ‘Oudere migranten. Wie is aan zet?’

De vraag ‘Oudere migranten. Wie is aan zet?’ stond centraal tijdens het webinar dat werd georganiseerd door het landelijk expertisecentrum Pharos. Op donderdag 4 november gingen verschillende sprekers op het thema in en gingen zij met elkaar in discussie. Tijdens de deelsessies in de breakout rooms kwamen enkele lokale aanpakken aan bod, waaronder In2Werelden. Het webinar is hieronder terug te kijken.

Het webinar wordt geopend door Leon Noorlanden, adjunct-directeur bij Pharos en Jennifer van den Broeke, senior-adviseur en projectleider bij Pharos. Zij vertellen de bezoekers van het webinar dat er in het land op verschillende plekken al hard wordt gewerkt aan een meer preventieve, netwerkgerichte en integrale aanpak op het thema ouder worden. Van den Broeke stelt dat het tijd is om het woord te geven aan de regio’s en verschillende initiatieven om een mooi beeld te krijgen van wat er speelt rondom ouderen met een migratieachtergrond.

Urgent thema

Verschillende sprekers komen aan het woord in dit webinar. Vervolgens gaan zij met elkaar in gesprek. Zo start Peter Kruithof, afdelingshoofd, directie Langdurige Zorg bij VWS, met een presentatie die inzichtelijk maakt wat de urgentie van het thema is. Lucia Lameiro Garcia van Netwerk NOOM gaat in op het belang van het thema; ze vertelt over oudere migranten in Nederland, met name zij die zich in een kwatsbare positie bevinden. Karin Dijkstra vertelt over het project ‘Gezond ouder worden in twee werelden’ en het belang van samenwerken met de ouderen.

Lokale aanpak

In de breakout rooms komen lokale aanpakken en onderzoeken aan bod. Zo spreekt Yvonne Kerkhof over onderzoek met migrantenouderen, dat gedaan wordt vanuit Saxion binnen In2Werelden. Ook projectpartner Gözde Duran van Hogeschool Windesheim komt aan het woord over haar promotieonderzoek op het gebied van migrantenouderen en dementie en over het leernetwerk van professionals in Zwolle.

Webinar terugkijken

Hieronder kunt u het webinar terugkijken.

Kijk hier voor meer informatie over het webinar, op de website van het landelijk expertisecentrum Pharos. Lees hier meer over het landelijk expertisecentrum Pharos.

Bekijk het webinar ‘Woonzorg initiatieven voor migrantenouderen’

Op donderdag 10 juni organiseerden we het webinar ‘Woonzorg initiatieven voor migrantenouderen’. Heeft u het webinar gemist of niet live kunnen bijwonen, dan kunt u het hieronder rustig terugkijken. In dit webinar komen vier experts aan het woord over cultuursensitieve woonzorg initiatieven voor ouderen met een migratieachtergrond.

Bekijk het webinar van 10 juni

Cultuursensitieve woonzorg initiatieven

Er is veel belangstelling voor cultuursensitieve woonzorg initiatieven. Toen zorginstelling Carintreggeland begin dit jaar van start ging met het bieden van een permanente woonzorgvoorziening voor ouderen met een niet-westerse migratie-achtergrond en dementie, was deze snel gevuld. Waarom is het zo belangrijk om in te zetten op deze cultuursensitieve woonzorg initiatieven?

Welke verschillende woonvormen zijn er al voor deze ouderen? Hoe passen de wensen van migrantenouderen zelf bij dit aanbod? En welke rol kan de zorgprofessional spelen in het traject? In dit webinar is onder andere ingegaan op bovenstaande vragen. We lieten verschillende experts aan het woord. Zij deelden hun kennis over cultuursensitief wonen en vertelden over onderzoek, initiatieven en kennis uit de praktijk.

De sprekers

 • Barry Kwast – Carintreggeland

Barry Kwast werkt als manager zorg bij Carintreggelandhuis ‘Het Woolde’ in Hengelo. Carintreggeland biedt hier sinds drie maanden permanente zorg aan ouderen met een niet-westerse achtergrond. Barry Kwast vertelt over de eerste resultaten hiervan. Wat is de situatie nu? Wat is tot dusver een succesfactor gebleken en wat had wellicht anders gekund?

 • Sevilay Luiken-Dalli – IMEAN Care

Sevilay Luiken-Dalli is oprichter van IMEAN Care & Consultancy. IMEAN biedt cultuursensitieve zorg voor migrantenouderen met dementie in Twente. Sevilay Luiken-Dalli is als projectleider betrokken bij het Woonzorginitiatief voor migrantenouderen in Hengelo.

 • Robert Olde Heuvel – Woningcorporatie Welbions

Robert Olde Heuvel is werkzaam als Stadsstrateeg bij Welbions. Hij werkt aan het sociale- en maatschappelijke domein binnen de woningcorporaties. Robert Olde Heuvel zal ingaan op de raakvlakken van zorg, welzijn, leefbaarheid en wonen: vanuit deze raakvlakken zoekt Welbions steeds naar nieuwe (kleinschalige) woon(zorg) concepten. In deze ontwikkeling past ook het woonzorg initiatief voor migrantenouderen.

 • Harry Moeskops – Stichting WoonSaem 

Harry Moeskops is voorzitter van Stichting WoonSaem. Deze stichting is zes jaar geleden opgericht en ondersteunt initiatieven om projecten rondom gemeenschappelijk wonen van oudere migranten tot stand te brengen. Het gaat om projecten van geclusterde-zelfstandige woningen met een gemeenschappelijke ruimte. Stichting WoonSaem is vooral werkzaam in de regio Amsterdam, maar geeft ook regelmatig adviezen aan initiatieven elders in het land.

Op de hoogte blijven van het project?

In het project ‘Gezond ouder worden in twee werelden’ werken verschillende partners in Overijssel samen aan initiatieven voor migrantenouderen op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Deze initiatieven dragen bij aan het verbeteren van de gezondheid en het welbevinden van migrantenouderen. Kennis delen is één van de belangrijkste doelstellingen van het project. Wil je op de hoogte blijven van nieuws, ontwikkelingen of van webinars die we organiseren? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief of volg ons op social media.

Bekijk het webinar ‘Migrantenouderen en rouw in coronatijd’

Op donderdag 15 april organiseerden we het webinar ‘Migrantenouderen en rouw in coronanatijd’. Heeft u het webinar gemist of niet live kunnen bijwonen, dan kunt u het hier rustig terugkijken. In dit webinar komen drie experts aan het woord over rouw en cultuursensitieve zorg voor migrantenouderen in coronatijd.

Rouw in coronatijd bij migrantenouderen

Rouwen in deze huidige coronatijd vraagt om specifieke aandacht. Want rouwen wordt verstoord tijdens een crisis als deze, waarbij verdriet en verlies juist veel voorkomen. Verschillende gemeenschappen en ook migrantenouderen krijgen met rouw te maken. Zorgprofessionals kunnen vanuit cultuursensitieve zorg concrete handvatten bieden. Maar hoe doe je dat?

Hoe werkt een rouwproces en welke invloed heeft een verstoord rouwproces? En welke invloed hebben de coronamaatregelen op het rouwproces binnen de verschillende gemeenschappen en op migrantenouderen? In dit webinar zal ingegaan worden op bovenstaande vragen. We laten experts over verschillende gemeenschappen aan het woord, zoals de Turkse en Syrische gemeenschap en de Indische en Molukse gemeenschap. Ook worden handvatten en praktische tips rondom rouw gegeven voor gebruik in de praktijk.

De sprekers

 • Sylvia Huisman – Stichting Pelita

Sylvia Huisman is cultureel antropoloog, counselor en regiocoördinator bij Stichting Pelita. Ze zal spreken over de tradities van gezond rouwen binnen de Indische en de Molukse gemeenschap. Ze zal meer vertellen over het belang van rituelen bij rouw en de belemmeringen van COVID-19 bij deze rituelen.

 • Kamile Adali – Alifa

Kamile Adali is ouderenadviseur bij Alifa. Ze zal spreken over de culturele aspecten van rouw binnen onder andere de Turkse en de Syrische gemeenschap. Ze zal ingaan op praktijkervaringen, waarbij ze zichtbaar maakt waar gezonde rouw kan knellen.

 • Lyanne Reitsma – Universiteit Utrecht

Lyanne Reitsma is onderzoeker aan de Universiteit Utrecht. Ze zal spreken over (verstoorde) rouw tijdens de coronacrisis. Ze zal vertellen over het ‘Rouw en Corona onderzoek’ waarin de effecten worden geëvalueerd van een online rouwbehandeling voor mensen van wie een dierbare is overleden tijdens de coronacrisis.

Bekijk het webinar van 15 april

Op de hoogte blijven van het project?

In het project ‘Gezond ouder worden in twee werelden’ werken verschillende partners in Overijssel samen aan initiatieven voor migrantenouderen op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Deze initiatieven dragen bij aan het verbeteren van de gezondheid en het welbevinden van migrantenouderen. Kennis delen is één van de belangrijkste doelstellingen van het project. Wil je op de hoogte blijven van nieuws, ontwikkelingen of van webinars die we organiseren? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief of volg ons op social media.

Bekijk het webinar ‘Cultuur en trauma’

Op donderdag 26 november organiseerden we het webinar ‘Cultuur en trauma’. Heeft u het webinar gemist of niet live kunnen bijwonen, dan kunt u het hier deels terugkijken en deels teruglezen. In dit webinar komen twee experts aan het woord over de rol van cultuur bij trauma’s, het belang van persoonsgerichte begeleiding en de interculturele context.

Cultuur en trauma

Wat is een schokkende gebeurtenis en wat wordt er verstaan onder een psychotrauma? En hoe kan het dat trauma’s op oudere leeftijd vaak weer opspelen? Welke triggers spelen daarbij een rol? In dit webinar zal ingegaan worden op bovenstaande vragen. Hierbij wordt de rol van cultuur bij trauma’s uitgebreid besproken, net als het belang van persoonsgerichte begeleiding en de interculturele context. Ook worden handvatten rondom trauma’s gegeven voor in de praktijk.

Tijdens dit webinar kwamen twee experts aan het woord die ingingen op al deze vraagstukken. Omdat één van de sprekers de opgenomen beelden helaas niet wilde vrijgeven voor weergave, is haar presentatie op deze pagina terug te vinden in een samenvattende tekst en PowerPoint presentatie.

De sprekers

 • Renske Walsarie Wolff – Stichting Pelita

Renske Walsarie Wolff is Indonesiëkundige en in september 2019 begonnen als projectleider Djalan Pienter (de slimme weg naar cultuurspecifieke zorg t.b.v. Indische en Molukse ouderen). Daarnaast is ze werkzaam als projectleider kennis & kunde bij Stichting Pelita. Deze stichting zet zich op verschillende gebieden in voor mensen uit voormalig Nederlands-Indië. Verder is zij bezig met vraagstukken binnen (ouderen)zorg en welzijn, specifiek persoonsgericht werken en het verbeteren van het welbevinden van bewoners in intramurale settingen.

 • Josée Netten – ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum

Josée Netten is cultureel antropologe en psychologe. Ze is werkzaam als beleidsonderzoeker/adviseur en trainer bij ARQ Kenniscentrum Oorlog Vervolging en Geweld, en bij ARQ Kenniscentrum Impact van Rampen en Crises. Sinds kort is zij ook algemeen secretaris bij Stichting 1940-1945. Kijk hier voor meer informatie over Josée Netten.

Bekijk het webinar van 26 november 2020

Brochure met handvatten

Via deze link vindt u de kern van de presentatie van Josée Netten, verwoord in een kort artikel. En via deze link is de compacte PowerPoint presentatie van Josée Netten te vinden, waarin de essentie van haar presentatie puntsgewijs als samenvatting is weergegeven. Hierin is een link opgenomen waarmee u een brochure kunt downloaden met handvatten rondom dit thema, getiteld ouder worden met de oorlog. Verzorging van ouderen met oorlogservaringen. Deze is gemaakt in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor beroepskrachten, vrijwilligers en mantelzorgers die zorgen voor ouderen die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt.

Op de hoogte blijven van het project?

In het project ‘Gezond ouder worden in twee werelden’ werken verschillende partners in Overijssel samen aan initiatieven voor migrantenouderen op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Deze initiatieven dragen bij aan het verbeteren van de gezondheid en het welbevinden van migrantenouderen. Kennis delen is één van de belangrijkste doelstellingen van het project. Wil je op de hoogte blijven van nieuws, ontwikkelingen of van webinars die we organiseren? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief of volg ons op social media.

Bekijk het webinar ‘Migrantenouderen en dementie’

Op donderdag 29 oktober organiseerden we het webinar ‘Migrantenouderen en dementie’. Heeft u het webinar gemist of niet live kunnen bijwonen, dan kunt u het hier rustig terugkijken. In dit webinar komen drie experts aan het woord over de toegankelijkheid van dementiezorg voor migrantenouderen.

Migrantenouderen en dementie

Uit onderzoek blijkt dat migrantenouderen minder goed toegang tot zorg in het algemeen hebben, ook tot dementiezorg. De toegankelijkheid van dementiezorg lijkt complex te zijn, vooral voor migranten. In dit webinar zal ingegaan worden op migrantenouderen en dementie. Wat is de stand van zaken op het gebied van migranten en dementiezorg? Waar lopen professionals en mantelzorgers tegenaan en wat hebben zij nodig om met problemen om te gaan op het gebied van dementie en migrantenouderen? En op welke manier kunnen mantelzorgers en professionals elkaar ondersteunen en kennis uitwisselen? Hierbij staat de vraag centraal wat de betrokken partijen nodig hebben om de toegang tot zorg voor migranten met dementie en hun mantelzorgers te vergroten en bespreekbaar te maken.

Tijdens dit webinar zullen twee experts aan het woord komen en ingaan op deze vraagstukken. Daarnaast zal een mantelzorger ingaan op ervaringen uit de praktijk.

De sprekers

 • Gözde Duran – Hogeschool Windesheim

Gözde Duran is neuropsycholoog en werkt binnen het kenniscentrum Gezondheid en Welzijn van hogeschool Windesheim. Daarnaast is zij momenteel bezig met haar promotieonderzoek aan de Vrije Universiteit in Amsterdam waarin ze op zoek gaat naar manieren om de toegankelijkheid tot zorg voor migranten met dementie en hun mantelzorgers te vergroten.

 • Roshnie Kolste – Pharos, expertisecentrum gezondheidsverschillen

Roshnie Kolste is senior adviseur en projectleider bij Pharos. Ze is expert op het gebied van zorg voor ouderen met een lage sociaaleconomische status en/of een migratieachtergrond. Ook leidt ze het project Taking Care of Caregivers. Dit project helpt mantelzorgers met een migratieachtergrond om het delen van zorg bespreekbaar te maken.

 • Gul Dolap-Yavuz – Stichting Beytna

Gul Dolap-Yavuz is de oprichtster van Stichting Beytna. Stichting Beytna biedt zorg en aandacht aan interculturele senioren. Beytna wil een thuis bieden met herkenbare, veilige en een betekenisvolle omgeving die houvast biedt aan de senioren.

Bekijk het webinar van 29 oktober 2020

Op de hoogte blijven van het project?

In het project ‘Gezond ouder worden in twee werelden’ werken verschillende partners in Overijssel samen aan initiatieven voor migrantenouderen op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Deze initiatieven dragen bij aan het verbeteren van de gezondheid en het welbevinden van migrantenouderen. Kennis delen is één van de belangrijkste doelstellingen van het project. Wil je op de hoogte blijven van nieuws, ontwikkelingen of van webinars die we organiseren? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief of volg ons op social media.

Bekijk het webinar ‘Beeldbellen voor migrantenouderen’

Op donderdag 10 september organiseerden we het webinar ‘Beeldbellen voor migrantenouderen’. Heeft u het webinar gemist of niet live kunnen bijwonen, dan kunt u het hier rustig terugkijken. In dit webinar komen vier experts aan het woord komen over effectief beeldbellen, het belang hiervan en ervaringen uit de praktijk.

Beeldbellen en zorg op afstand

Beeldbellen en zorg op afstand worden steeds belangrijker. Zeker in de huidige tijd, waarin we elkaar door de coronacrisis niet altijd kunnen bezoeken. Hoe kun je dan contact houden met familie, cliënten en anderen? En hoe kunnen we beeldbellen effectief inzetten voor migrantenouderen, voor wie contact op afstand zeker van belang is? Tijdens dit webinar hoort u de volgende vier experts over effectief beeldbellen, het belang hiervan en ervaring uit de praktijk met beeldbellen voor migrantenouderen.

Aan het woord komen:

 • Jennifer van den Broeke – Stichting Pharos
 • Henk Herman Nap – Vilans
 • Annemarie Johannes – Virtask
 • Sevilay Luiken-Dalli – IMEAN

Bekijk het webinar van 10 september 2020

Op de hoogte blijven van het project?

In het project ‘Gezond ouder worden in twee werelden’ werken verschillende partners in Overijssel samen aan initiatieven voor migrantenouderen op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Deze initiatieven dragen bij aan het verbeteren van de gezondheid en het welbevinden van migrantenouderen. Kennis delen is één van de belangrijkste doelstellingen van het project. Wil je op de hoogte blijven van nieuws, ontwikkelingen of van webinars die we organiseren? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief of volg ons op social media.

Overijsselse projecten voor migrantenouderen delen kennis en expertise op in2werelden.nl

Wat doen ouderen met een migratieachtergrond om gezond oud te worden? Vanaf deze week kunnen wonen-, welzijn- en zorgprofessionals terecht op de website in2werelden.nl. Deze website van het project ‘Gezond ouder worden in twee werelden’ brengt verschillende initiatieven, onderzoeken en netwerken in Overijssel samen die zich richten op het verbeteren van de gezondheid en het welbevinden van ouderen met een migratieachtergrond.

Samenwerken rond maatschappelijke vraagstukken

Uit meerdere onderzoeken blijkt dat een groeiende groep migrantenouderen zich in een achterstandspositie bevindt. Om hun situatie in Overijssel te verbeteren zijn er de afgelopen jaren verschillende (lokale) innovatie-, ontwikkel-, en onderzoeksprojecten in de provincie gestart. In al deze projecten draait het om het vergroten van de toegankelijkheid van zorg- en welzijnsvoorzieningen in gemeenten en gaat het over de rol van de migrantenouderen en professionals. Het lectoraat Verpleegkunde van hogeschool Saxion heeft samen met hogeschool Windesheim het initiatief genomen om deze projecten in de provincie te bundelen. De provincie Overijssel ondersteunt dit initiatief gedurende twee jaar. “De maatschappelijke vraagstukken rond migrantenouderen en de toegang tot zorg zijn zo groot en veelomvattend, dat kun je niet in je eentje”, zeggen lector Jan Jukema en associate lector Karin Tanja-Dijkstra van het lectoraat Verpleegkunde van Saxion.

Meer impact door samenwerking

“Ook in de provincie Overijssel bestaat heel veel diversiteit. Al die specifieke groepen, hebben specifieke vragen”, zegt lector Jan Jukema. Volgens Jukema is samenwerking met verschillende partners nodig om te komen tot meer impact in de samenleving. “Een individueel project zal nooit zo veel impact hebben. In dit project bundelen we onze krachten en delen we onze kennis en expertise. We helpen elkaar en we leren van elkaar.” In totaal hebben zes projecten in Overijssel zich nu aangesloten bij het overkoepelende project ‘Gezond ouder worden in twee werelden’. In die zes projecten werken zorgorganisaties, ondernemers, ehealth-aanbieders, kennisinstellingen, corporaties en gemeenten met elkaar samen. De gemeenschappelijke deler is dat al deze projecten en partners bezig zijn met vraagstukken die bijdragen aan de gezondheid of het welbevinden van migrantenouderen in de provincie Overijssel. De teller staat nu op zes projecten, maar nieuwe projecten in de provincie zijn welkom om zich aan te sluiten.

Kennis delen in Leernetwerk Migrantenouderen

De verschillende projecten presenteren zich op de website in2werelden.nl en delen daar de opgedane kennis en ervaring uit hun eigen projecten. Alleen al het ontsluiten van de gezamenlijke kennis binnen de verschillende projecten is van onschatbare waarde, merkt associate lector Karin Tanja-Dijkstra. “Er is bij veel partners al zo veel specifieke kennis aanwezig over de wensen en behoeften van migrantenouderen, die kennis willen we in dit project actief delen.” In het Leernetwerk Migrantenouderen kunnen professionals in de sectoren wonen, welzijn en zorg straks informatie vinden over vraagstukken waar ze in hun dagelijks werk met migrantenouderen mee te maken krijgen. Dat gebeurt via publicaties, maar ook in webinars en – als richtlijnen van het RIVM in relatie tot het coronavirus het weer toelaten – tijdens fysieke bijeenkomsten.

Oudere staat centraal in Living Labs

De kennis en informatie voor professionals die straks in het Leernetwerk Migrantenouderen wordt gedeeld is afkomstig uit praktijkgericht onderzoek. Veel van dat praktijkgerichte onderzoek gebeurt in Living Labs. Dat betekent dat er binnen de projecten wordt geëxperimenteerd en getest met oplossingen en interventies in de eigen woon- en leefomgeving van de oudere.“De ervaringen, wensen en behoeften van de migrantenouderen en professionals staan centraal in dit praktijkgericht onderzoek. We doen de onderzoeken samen mét de ouderen”, zegt Karin Tanja-Dijkstra. “Het project ‘Gezond oud worden in twee werelden’, zorgt ervoor dat de leeropbrengsten uit het praktijkgerichte onderzoek ook direct gedeeld kunnen worden met professionals in de praktijk.”

Wonen, welzijn en zorg bij elkaar brengen

“Uiteindelijk willen in dit project de werelden van wonen, welzijn en zorg rondom migrantenouderen dichter bij elkaar brengen”, zegt Jukema. “We gaan steeds meer werken vanuit het gedachtegoed van positieve gezondheid. Dat gaat uit van het dagelijkse leven van mensen en de vraag: wat is voor mij helpend om de dag goed door te brengen? Daarbij gaat het niet alleen om fysieke zorg, maar ook zingeving, om welbevinden en welzijn. Als professionals maken we nog vaak onderscheid tussen wonen, welzijn en zorg. Maar in het dagelijks leven van mensen is dat onderscheid er helemaal niet”, zegt Jukema. “Met de kennis die we opdoen door samen te werken kunnen we als professionals samen dingen veranderen en verbeteren in het dagelijks leven van migrantenouderen.” 

- Mogelijk gemaakt door de province Overijssel -
provincie Overijssel