Leernetwerk

Binnen lokale initiatieven en projecten in Overijssel is al veel kennis beschikbaar over welzijn en zorg voor migrantenouderen die interessant is voor professionals. Maar deze kennis wordt nog niet altijd efficiënt gedeeld. Het Leernetwerk Migrantenouderen zorgt ervoor dat professionals, die werkzaam zijn bij gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties en woningcorporaties in Overijssel, met elkaar in contact kunnen komen om van elkaar te leren en kennis te delen. Daarnaast kunnen professionals informatie vinden over het bieden van cultuursensitieve zorg en verschillende vraagstukken waar ze in hun dagelijkse werk met migrantenouderen mee te maken krijgen.

Workshops en trainingen

Het leernetwerk biedt professionals de kans om tijdens fysieke bijeenkomsten, zoals workshops, trainingen en een symposium, meer te leren over cultuursensitieve en persoonsgerichte zorg. Ook online creëren we een plek die professionals kunnen raadplegen voor informatie en waar zij online trainingen kunnen volgen. De kennis hiervoor is afkomstig van de migrantenouderen zelf en van de professionals binnen de verschillende (lokale) projecten. 

Meer informatie?

Binnen het professionele Leernetwerk staan vier keer per jaar workshops of trainingen op het programma. Houd voor de actuele data de agenda op deze website in de gaten. Mocht u hierover informatie willen ontvangen, meld u zich dan aan voor de nieuwsbrief.

- Mogelijk gemaakt door de province Overijssel -
provincie Overijssel