Over het project

In het project ‘Gezond ouder worden in twee werelden’ werken verschillende partners in Overijssel samen aan initiatieven voor migrantenouderen op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Het doel van het project is om samen te werken aan het verbeteren van de gezondheid en het welbevinden van migrantenouderen. Het project onderzoekt wat migrantenouderen nodig hebben, door mét hen samen te werken.

Waarom dit project?

Een groeiende maatschappelijke tegenstelling dreigt waar het gaat om de verschillen in gezondheid en welbevinden tussen ouderen met en zonder een migratieachtergrond. Uit onderzoek blijkt dat een groeiende groep migrantenouderen zich in een achterstandspositie bevindt. Op verschillende plekken in Overijssel zijn lokale innovatie-, ontwikkel- en onderzoeksprojecten gestart of in ontwikkeling die zich richten op het verbeteren van de gezondheid en het welbevinden van ouderen met een migratieachtergrond. Het project ‘Gezond ouder worden in twee werelden’ bundelt de kennis en de netwerken van deze provinciale initiatieven. Het motto hierbij is ‘Lokaal ontwikkelen, provinciaal delen’. Binnen het project werken verschillende partners samen op het gebied van zorg, welzijn wonen en onderwijs samen. Bekijk voor meer informatie de pagina ‘Projecten’.

Kennis delen in Leernetwerk

Daarnaast deelt het project actief kennis over de wensen en behoeften van deze ouderen, in het Leernetwerk Migrantenouderen. Hier kunnen professionals in de sectoren wonen, welzijn en zorg informatie vinden over vraagstukken waar ze in hun dagelijkse werk met migrantenouderen mee te maken krijgen. Het Leernetwerk Migrantenouderen bestaat uit zowel een online als een offline platform. Bekijk voor meer informatie ook onze pagina ‘Leernetwerk’.

Living Labs
Binnen het project wordt gebruik gemaakt van Living Labs. Met deze Living labs ontstaat een netwerk van sleutelfiguren uit de migrantengemeenschappen, die gemeenten en zorg- en welzijnsorganisaties kunnen helpen bij het krijgen van toegang tot migrantenouderen in hun gemeente. In deze Living Labs worden daarnaast onderzoeksvragen voorbereid en wordt gewerkt aan verdere verspreiding van resultaten en nieuwe ideeën onder migrantenouderen. Bekijk voor meer informatie de pagina ‘Living Labs’.

Het project ‘Gezond ouder worden in twee werelden’ heeft een looptijd van twee jaar en wordt mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

- Mogelijk gemaakt door de province Overijssel -
provincie Overijssel