Living labs

Binnen het project ‘Gezond ouder worden in twee werelden’ wordt gebruik gemaakt van Living Labs. In deze Living Labs praten we niet alleen over de ouderen, maar vooral mét de ouderen om wie het gaat. Het Living Lab wordt gekenmerkt door zowel een fysieke locatie als een gezamenlijke aanpak, waarin verschillende partijen experimenteren, co-creëren en testen in de woon- en leefomgeving van de ouderen. Binnen de Living Labs worden praktische toepasbare innovaties voor complexe maatschappelijke uitdagingen ontwikkeld en getest. Hierbij worden alle relevante partijen actief betrokken. De migrantenouderen spelen een prominente rol binnen de Living Labs. 

Ervaringen gebruiken

Met deze Living Labs ontstaat een netwerk van sleutelfiguren uit de migrantengemeenschappen in Overijssel. Deze ouderen kunnen gemeenten en zorg- en welzijnsorganisaties helpen om ook met andere migrantenouderen in contact te komen. In deze Living Labs worden daarnaast onderzoeksvragen voorbereid en beantwoord zodat de kennis en ervaringen ook gebruikt kunnen worden om de gezondheid en het welbevinden van migrantenouderen te verbeteren.

Samenwerken aan vraagstukken

Kenmerkend aan de Living Labs is dat gestuurd wordt op verbondenheid (de deelnemers werken in gezamenlijkheid aan vraagstukken en thema’s), autonomie (de deelnemers geven sturing aan de inhoud en werkwijze), en competentie (de deelnemers worden gevraagd bij te dragen naar eigen kunnen en vermogen).

De Living Labs Migrantenouderen worden allereerst ingericht in drie gemeenten:  Hengelo, Zwolle en Deventer. De resultaten en ervaringen die hieruit voortkomen worden gedeeld binnen het Leernetwerk Migrantenouderen en op deze site.

- Mogelijk gemaakt door de province Overijssel -
provincie Overijssel