Bekijk het webinar ‘Oudere migranten. Wie is aan zet?’

10/01/2022

De vraag ‘Oudere migranten. Wie is aan zet?’ stond centraal tijdens het webinar dat werd georganiseerd door het landelijk expertisecentrum Pharos. Op donderdag 4 november gingen verschillende sprekers op het thema in en gingen zij met elkaar in discussie. Tijdens de deelsessies in de breakout rooms kwamen enkele lokale aanpakken aan bod, waaronder In2Werelden. Het webinar is hieronder terug te kijken.

Het webinar wordt geopend door Leon Noorlanden, adjunct-directeur bij Pharos en Jennifer van den Broeke, senior-adviseur en projectleider bij Pharos. Zij vertellen de bezoekers van het webinar dat er in het land op verschillende plekken al hard wordt gewerkt aan een meer preventieve, netwerkgerichte en integrale aanpak op het thema ouder worden. Van den Broeke stelt dat het tijd is om het woord te geven aan de regio’s en verschillende initiatieven om een mooi beeld te krijgen van wat er speelt rondom ouderen met een migratieachtergrond.

Urgent thema

Verschillende sprekers komen aan het woord in dit webinar. Vervolgens gaan zij met elkaar in gesprek. Zo start Peter Kruithof, afdelingshoofd, directie Langdurige Zorg bij VWS, met een presentatie die inzichtelijk maakt wat de urgentie van het thema is. Lucia Lameiro Garcia van Netwerk NOOM gaat in op het belang van het thema; ze vertelt over oudere migranten in Nederland, met name zij die zich in een kwatsbare positie bevinden. Karin Dijkstra vertelt over het project 'Gezond ouder worden in twee werelden' en het belang van samenwerken met de ouderen.

Lokale aanpak

In de breakout rooms komen lokale aanpakken en onderzoeken aan bod. Zo spreekt Yvonne Kerkhof over onderzoek met migrantenouderen, dat gedaan wordt vanuit Saxion binnen In2Werelden. Ook projectpartner Gözde Duran van Hogeschool Windesheim komt aan het woord over haar promotieonderzoek op het gebied van migrantenouderen en dementie en over het leernetwerk van professionals in Zwolle.

Webinar terugkijken

Hieronder kunt u het webinar terugkijken.Kijk hier voor meer informatie over het webinar, op de website van het landelijk expertisecentrum Pharos. Lees hier meer over het landelijk expertisecentrum Pharos.

- Mogelijk gemaakt door de province Overijssel -
provincie Overijssel