Dialoogtafel zorgt voor kennisuitwisseling over cliëntondersteuning

14/03/2022

Tijdens een dialoogtafel in de gemeente Enschede werd kennis uitgewisseld tussen Indische en Molukse mantelzorgers en gemeente-medewerkers. Projectpartner Stichting Pelita organiseerde de bijeenkomst om de verschillende partijen met elkaar in gesprek te laten gaan. Tijdens de dialoogtafel werd ervaring en kennis uitgewisseld over cliëntondersteuning. Daarbij stond de vraag centraal welke zorgbehoeften er spelen bij Indische en Molukse ouderen en hoe cliëntondersteuning daar het beste op kan inspelen. Josselien Verhoeve, van Stichting Pelita, vertelt: deze ouderen zijn vaak niet in beeld bij de gemeente. Wij willen hier verandering in aanbrengen.

Josselien Verhoeve is blij met de opkomst namens de gemeente Enschede. Zo zijn Dennis de Heusden, wijkregisseur van stadsdeel Zuid en Bianca Oosterveld-Stegehuis, beleidsadviseur Maatschappelijke Ontwikkeling aangeschoven. Tijdens deze middag gaan zij in gesprek met Indische en Molukse mantelzorgers en met medewerkers van Stichting Pelita. Björn Sluiter, projectleider van In2Werelden, vertelt: ‘’Het is belangrijk om verschillende partijen bij elkaar te brengen. Met een dialoogtafel zorgen we voor een plek waar deze partijen op gelijkwaardig niveau met elkaar in gesprek kunnen gaan. We willen namelijk samenwerken met de ouderen en mantelzorgers door mét hen te spreken, in plaats van óver hen. We hopen dat de dialoogtafel kan bijdragen aan kennis over cliëntondersteuning voor Indische en Molukse ouderen binnen verschillende gemeentes.’’

Samen in gesprek

De deelnemers zitten in een grote kring. Jessica Apon van Stichting Pelita leidt de bijeenkomst. Zij legt uit: ‘’Interculturele communicatie is belangrijk. Maar dit vraagt veel van een professional. Indische- en Molukse ouderen zijn vaak vraag-verlegen. Daardoor is het niet altijd duidelijk wat er leeft en speelt bij deze ouderen. Dat maakt het voor professionals lastig om de juiste cliëntondersteuning te bieden.  We willen vandaag kijken wat we van elkaar kunnen leren.''

Tijdens de bijeenkomst kunnen de deelnemers in verschillende rondes hun kennis en ervaring delen. De deelnemers stellen zichzelf voor en vertellen over hun ervaring met een oudere met een migratieachtergrond die cliëntondersteuning nodig heeft. In de volgende rondes worden gezamenlijk oplossingen bedacht voor de struikelpunten. Ook wordt besproken hoe die oplossingen verwezenlijkt zouden kunnen worden. De deelnemers zijn zichtbaar onder de indruk van elkaars verhalen en voorbeelden. De Heusden van de gemeente Enschede: ‘’Deze input neem ik zeker mee terug naar mijn collega's om samen mee aan de slag te gaan.’’

Aandacht voor Indische achtergrond in de zorg

Andrea van 't Oostende is aangeschoven als mantelzorger van haar man. Zelf heeft zij een Indische achtergrond. De samenwerking met de gemeente en beleidsmakers noemt ze zeer belangrijk. ‘’Het is zo fijn als de zorg weet dat er een verschil is tussen de Hollandse en de Indische cultuur. Onze tweede generatie, zoals ikzelf, is nu oud aan het worden en heeft straks ook hulp nodig. Ik ben 72 jaar en zou het fijn vinden als ik straks zelf ook op een plek terecht kan waar er aandacht is voor de Indische achtergrond. Deze plekken zijn er nu nog weinig.’’

Behoeftes inzichtelijk maken

Ook Anthony Schoon, bedrijfsleider van de Wijkwijzer, vindt het belangrijk om aanwezig te zijn bij de dialoogtafel. Bij de Wijkwijzer werken medewerkers van Wijkteams Enschede, welzijnsorganisaties en vrijwilligers en hier kunnen inwoners terecht kunnen met verschillende vragen. ‘’Met de informatie die ik hier ophaal, kunnen we de Wijkwijzer van de gemeente Enschede verder aanvullen en door-ontwikkelen. Hierdoor kunnen we de behoeftes die er zijn inzichtelijk maken. De gemeente Enschede heeft al veel voorzieningen, maar het is belangrijk om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. Wij krijgen veel vragen vanuit inwoners, maar Indische en Molukse ouderen zijn nog te weinig in beeld, merk ik. Hier moeten we als gemeente beleid op maken. Cultuursensitief werken moeten we waarborgen in ons aanbod. Informatie vanuit de doelgroep zelf is hiervoor essentieel. Hierdoor kunnen we een brug slaan. De dialoogtafel van vandaag was dus zeker belangrijk.’’

Lees hier meer over projectpartner Stichting Pelita.

Tekst: Femke van Stratum

- Mogelijk gemaakt door de province Overijssel -
provincie Overijssel