Gemeentes betrekken bij ‘Gezond ouder worden in twee werelden’

11/10/2021

Binnen ‘Gezond ouder worden in twee werelden’ werken verschillende partners in Overijssel samen aan initiatieven voor migrantenouderen op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Op donderdag 7 oktober bespraken we op gemeentelijk niveau, met afgevaardigden van zes verschillende gemeentes de nieuwste ontwikkelingen binnen de provincie Overijssel rondom ouderen met een migratieachtergrond. In het provinciehuis in Zwolle werden kennis en ervaringen uitgewisseld. Gedeputeerde Roy de Witte opende de bijeenkomst. ‘’Ik zie dit project meer als een beweging. We zijn namelijk nog lang niet klaar.’’

Gedeputeerde Roy De Witte noemt het vanzelfsprekend dat de provincie Overijssel aan In2Werelden bijdraagt en meespreekt. ‘’Als bestuurder heb ik veel geleerd van alle projectpartners. Het is belangrijk om samen met de gemeentes én met de ouderen zelf te werken aan het verkleinen van verschillen tussen groepen ouderen. En wees daarbij ook kritisch op de overheid en op mij als bestuurder.’’

Belangrijk thema

In 2050 wonen er in Nederland ongeveer drie miljoen mensen met een migratieachtergrond, van de eerste en tweede generatie, vertelt spreker Sevilay Luiken-Dalli, van IMEAN. ‘’In Overijssel zijn dat er in 2050 183 duizend. Het is nodig om professionals te hebben die de ouderen en hun mantelzorgers begeleiden en helpen bij het stellen van de zorgvraag.’’ Dat het thema een rol speelt binnen de gemeentes blijkt tijdens de middag. Maar hoe structureel in te zetten op het bereiken van de ouderen? Die vraag is niet altijd gemakkelijk te beantwoorden volgens de gemeentelijke deelnemers.

Het boekverslag van over het project 'woonzorg-initiatieven voor migrantenouderen in Hengelo en Borne' wordt overhandigd aan gedeputeerde Roy de Witte

Inzetten van sleutelfiguren

Tijdens de themabijeenkomst kwamen verschillende professionals aan het woord over cultuursensitieve zorg, gezondheidsverschillen en bestaande woonzorg-initiatieven. De aanwezige gemeenteambtenaren werden gevraagd hoe hun gemeentes scoren op het gebied van kennis over en contact met de ouderen met een migratieachtergrond in hun gemeente. Daarbij kwam naar voren dat het belangrijk is om kennis te delen en structureel in te zetten op dit thema. Alle aanwezigen waren het erover eens dat er nog veel te doen staat om te zorgen voor een positieve gezondheid bij alle ouderen. Het inzetten van sleutelfiguren om de ouderen te bereiken was één van de aanbevelingen.

Zafer Aydogdu, beleidsmedewerker bij de gemeente Deventer, vertelt dat de gemeente Deventer zich al enkele jaren flink inzet om het vertrouwen te wekken bij haar ouderen met een migratieachtergrond. ‘’Je moet naar de mensen toe; alleen een brief of uitnodiging sturen werkt niet. Bezoek de mensen, bel ze en gebruik de taal van de ouderen, wij merken dat dit werkt om ze te bereiken.’’

Woonprojecten

Harry Moeskops van Stichting WoonSaem stelt dat we moeten inzetten op vormen van gemeenschappelijk wonen. ‘’Sociale doelstellingen kun je sneller bereiken door woonprojecten dan door sociale projecten. Door ouderen bijvoorbeeld een cultuursensitieve woonplek te bieden, heeft dat als positief bijeffect dat er meer woningen vrij komen. Dat vraagt van gemeentes om dit op te nemen in hun beleid. Laura Wichgers van Welbions, woningcorporatie in de gemeente Hengelo en Borne, vertelt dat hun doorstroom beter is sinds zij ouderen actief benaderen voor een passende woonplek. ‘’Hierdoor hebben starters ook nog eens eerder een woning bij ons. Dat is een win-win situatie.’’

Samenwerking met verschillende partijen, zoals gemeentes, woningcorporaties en welzijnsorganisaties is belangrijk om alle ouderen gezond ouder te laten worden, vinden de aanwezigen van de themabijeenkomst. Ook de komende tijd zullen de gemeentes benaderd blijven worden om kennis te delen vanuit In2Werelden.

Tekst: Femke van Stratum

- Mogelijk gemaakt door de province Overijssel -
provincie Overijssel