Overijsselse projecten voor migrantenouderen delen kennis en expertise op in2werelden.nl

25/06/2020

Wat doen ouderen met een migratieachtergrond om gezond oud te worden? Vanaf deze week kunnen wonen-, welzijn- en zorgprofessionals terecht op de website in2werelden.nl. Deze website van het project ‘Gezond ouder worden in twee werelden’ brengt verschillende initiatieven, onderzoeken en netwerken in Overijssel samen die zich richten op het verbeteren van de gezondheid en het welbevinden van ouderen met een migratieachtergrond.

Samenwerken rond maatschappelijke vraagstukken

Uit meerdere onderzoeken blijkt dat een groeiende groep migrantenouderen zich in een achterstandspositie bevindt. Om hun situatie in Overijssel te verbeteren zijn er de afgelopen jaren verschillende (lokale) innovatie-, ontwikkel-, en onderzoeksprojecten in de provincie gestart. In al deze projecten draait het om het vergroten van de toegankelijkheid van zorg- en welzijnsvoorzieningen in gemeenten en gaat het over de rol van de migrantenouderen en professionals. Het lectoraat Verpleegkunde van hogeschool Saxion heeft samen met hogeschool Windesheim het initiatief genomen om deze projecten in de provincie te bundelen. De provincie Overijssel ondersteunt dit initiatief gedurende twee jaar. “De maatschappelijke vraagstukken rond migrantenouderen en de toegang tot zorg zijn zo groot en veelomvattend, dat kun je niet in je eentje”, zeggen lector Jan Jukema en associate lector Karin Tanja-Dijkstra van het lectoraat Verpleegkunde van Saxion.

Meer impact door samenwerking

“Ook in de provincie Overijssel bestaat heel veel diversiteit. Al die specifieke groepen, hebben specifieke vragen”, zegt lector Jan Jukema. Volgens Jukema is samenwerking met verschillende partners nodig om te komen tot meer impact in de samenleving. “Een individueel project zal nooit zo veel impact hebben. In dit project bundelen we onze krachten en delen we onze kennis en expertise. We helpen elkaar en we leren van elkaar.” In totaal hebben zes projecten in Overijssel zich nu aangesloten bij het overkoepelende project ‘Gezond ouder worden in twee werelden’. In die zes projecten werken zorgorganisaties, ondernemers, ehealth-aanbieders, kennisinstellingen, corporaties en gemeenten met elkaar samen. De gemeenschappelijke deler is dat al deze projecten en partners bezig zijn met vraagstukken die bijdragen aan de gezondheid of het welbevinden van migrantenouderen in de provincie Overijssel. De teller staat nu op zes projecten, maar nieuwe projecten in de provincie zijn welkom om zich aan te sluiten.

Kennis delen in Leernetwerk Migrantenouderen

De verschillende projecten presenteren zich op de website in2werelden.nl en delen daar de opgedane kennis en ervaring uit hun eigen projecten. Alleen al het ontsluiten van de gezamenlijke kennis binnen de verschillende projecten is van onschatbare waarde, merkt associate lector Karin Tanja-Dijkstra. “Er is bij veel partners al zo veel specifieke kennis aanwezig over de wensen en behoeften van migrantenouderen, die kennis willen we in dit project actief delen.” In het Leernetwerk Migrantenouderen kunnen professionals in de sectoren wonen, welzijn en zorg straks informatie vinden over vraagstukken waar ze in hun dagelijks werk met migrantenouderen mee te maken krijgen. Dat gebeurt via publicaties, maar ook in webinars en - als richtlijnen van het RIVM in relatie tot het coronavirus het weer toelaten - tijdens fysieke bijeenkomsten.

Oudere staat centraal in Living Labs

De kennis en informatie voor professionals die straks in het Leernetwerk Migrantenouderen wordt gedeeld is afkomstig uit praktijkgericht onderzoek. Veel van dat praktijkgerichte onderzoek gebeurt in Living Labs. Dat betekent dat er binnen de projecten wordt geëxperimenteerd en getest met oplossingen en interventies in de eigen woon- en leefomgeving van de oudere.“De ervaringen, wensen en behoeften van de migrantenouderen en professionals staan centraal in dit praktijkgericht onderzoek. We doen de onderzoeken samen mét de ouderen”, zegt Karin Tanja-Dijkstra. “Het project ‘Gezond oud worden in twee werelden’, zorgt ervoor dat de leeropbrengsten uit het praktijkgerichte onderzoek ook direct gedeeld kunnen worden met professionals in de praktijk.”

Wonen, welzijn en zorg bij elkaar brengen

“Uiteindelijk willen in dit project de werelden van wonen, welzijn en zorg rondom migrantenouderen dichter bij elkaar brengen”, zegt Jukema. “We gaan steeds meer werken vanuit het gedachtegoed van positieve gezondheid. Dat gaat uit van het dagelijkse leven van mensen en de vraag: wat is voor mij helpend om de dag goed door te brengen? Daarbij gaat het niet alleen om fysieke zorg, maar ook zingeving, om welbevinden en welzijn. Als professionals maken we nog vaak onderscheid tussen wonen, welzijn en zorg. Maar in het dagelijks leven van mensen is dat onderscheid er helemaal niet”, zegt Jukema. “Met de kennis die we opdoen door samen te werken kunnen we als professionals samen dingen veranderen en verbeteren in het dagelijks leven van migrantenouderen.” 

- Mogelijk gemaakt door de province Overijssel -
provincie Overijssel