Routekaart voor Indische en Molukse mantelzorgers

22/07/2020

Waar kunnen mantelzorgers terecht voor kennis en ondersteuning? Om hier antwoord op te geven ontwierpen zeven Hogeschool Saxion studenten een routekaart oftewel patient journey. Deze moet ervoor zorgen dat Indische en Molukse mantelzorgers beter de weg weten te vinden naar ondersteuning.

Voor het Smart Solutions onderzoek interviewde Gabriël van Sintmaartensdijk (25) samen met zijn projectgenoten acht mantelzorgers. Stichting Pelita hielp ze bij de werving van de respondenten. Van Sintmaartensdijk: ‘’de mantelzorgers wilden allemaal graag vertellen over hun cultuur en de invloed hiervan op zorg. We hebben gevraagd naar de behoeften van mantelzorgers om ondersteuning te krijgen en hun kennis op dit gebied.’’

Cultuur

Namens de projectgroep, met studenten van de opleidingen Verpleegkunde, Gezondheid & Technologie en Creative Business, vertelt Van Sintmaartensdijk. ‘’We zijn begonnen met onderzoek naar de Indische en Molukse cultuur en hun behoeftes, aan de hand van een literatuurstudie en interviews. Dit was zeer uitdagend omdat er niet veel te vinden is over deze culturen.’’ Uit het onderzoek zijn hulpvragen naar voren gekomen. Deze vragen heeft de projectgroep verwerkt als stappen in de routekaart. Als mantelzorger kun je de route doorlopen, en zelf kiezen waar je tegenaan loopt. Door op die stap te klikken klapt er een menu uit met informatie over dat onderwerp.

De routekaart met een overzicht van de verschillende stappen voor hulp.

Hulp vragen

De eerste vraag in de routemap is ‘Heb ik hulp nodig?’ Door hierop te klikken krijgt de mantelzorger hier meer informatie over aan de hand van verschillende citaten uit de interviews. Van Sintmaartensdijk: ‘’Dat hebben we gedaan om de mantelzorgers uit te nodigen om verder te kijken. Aan de hand van citaten uit de interviews kunnen we het beeld schetsen dat het niet erg is om hulp te vragen. Deze doelgroep vraagt namelijk, vanuit hun cultuur, niet snel om hulp.’’ Omdat emotionele ondersteuning zo belangrijk is, hebben de studenten deze stap als eerstvolgende punt in de routekaart gezet. De stappen over vergoedingen, huishoudelijke hulp, technologische hulpmiddelen en ondersteuning in de zorg komen later aan bod op de kaart.

Gebrek aan kennis

Uit het onderzoek blijkt dat de mantelzorgers op elk gebied kennis misten. Van Sintmaartensdijk: ‘’De mantelzorgers wisten niet van de vele opties die er waren op het zorggebied. Een rolstoel of rollator bestellen lukte ze nog wel maar dat er ook opties waren om eenzaamheid tegen te gaan, daar wisten de mantelzorgers niets vanaf. Ze gaven aan dat ze graag gebruik hadden gemaakt van de opties voor hulp, als er maar iemand was geweest die hen hier meer over had uitgelegd. En we kwamen er tijdens de interviews achter dat de respondenten graag gebruik hadden gemaakt van Stichting Pelita als ze van deze organisatie hadden geweten.’’

Cultuursensitief

De deelnemers aan het onderzoek gaven veel goede reacties op de routekaart. Van Sintmaartensdijk: ‘’De mantelzorgers konden het product aanbevelen en goed gebruiken. Enkele aanbevelingen waren dat de routekaart nog cultuur-sensitiever gemaakt mocht worden. Dit kan bijvoorbeeld door nog meer gebruik te maken van kleuren die aansluiten op de cultuur.’’

Eindresultaat

Drie weken geleden heeft de projectgroep het eindproduct gepresenteerd. Daarbij zijn aanbevelingen gedaan voor vervolgonderzoek. De studenten zijn heel tevreden over hun eindproduct. Van Sintmaartensdijk: ‘’We hebben een mooi eindproduct, dat echt bruikbaar is.’’ Josselien Verhoeve van Stichting Pelita is het hiermee eens. ‘’Het is belangrijk voor deze mantelzorgers om op één plaats en stap voor stap te kunnen zien wat er allemaal mogelijk is op zorggebied. En om te zien dat het geen schande is om hulp te zoeken. De routekaart is daarom zeker nuttig.’’

- Mogelijk gemaakt door de province Overijssel -
provincie Overijssel