Samen werken aan cultuursensitieve scholingsmaterialen voor professionals

08/09/2021

IMEAN Academy werkt samen met Hogeschool Saxion aan de ontwikkeling van cultuursensitieve scholingsmaterialen voor professionals. Het winnende MKB!dee heeft een subsidie toegekend gekregen om aan de slag te gaan met onderzoek en scholing voor professionals in de praktijk.

IMEAN Academy is een leeromgeving waarin de drie ondernemers hun krachten bundelen. IMEAN, Gails’s Company en Virtask ontwikkelen binnen IMEAN Academy scholing voor professionals die cultuursensitief willen denken en werken. Volgens Sevilay Luiken-Dalli van IMEAN is hier behoefte aan. Ze vertelt: ‘’Veel organisaties kampen met een tekort aan personeel dat breed georiënteerd is en dat kennis heeft over cultuursensitief werken en zorgen. Uit onderzoek blijkt dat cultuursensitief werken nodig is voor een inclusieve samenleving. De bestaande zorgopleidingen bieden geen programma dat zich richt op cultuursensitieve zorg, terwijl het aantal ouderen met een migratieachtergrond juist toeneemt. Mensen met een migratieachtergrond hebben behoefte aan medewerkers die ondersteuning op maat bieden. En in de praktijk wordt er vaak nog mee geworsteld hoe dit aan te pakken.’’ Hogeschool Saxion werkt als samenwerkingspartner mee aan het project.

Verschillende benamingen

Sevilay Luiken-Dalli

Luiken-Dalli heeft met IMEAN Care een dagbestedingsvoorziening voor ouderen met dementie en een migratieachtergrond. Ze merkt dagelijks de worsteling van professionals: ‘’We kennen in de praktijk verschillende definities, zoals persoonsgerichte zorg, belevingsgerichte zorg en cultuursensitieve zorg. Maar hier kunnen mensen verschillende dingen onder verstaan. Wat is het precies en hoe leg je de verbinding tussen deze drie benamingen? Wat betekent deze zorg voor een professional en hoe breng je deze zaken in de praktijk op een manier dat een ander dit ook daadwerkelijk merkt? Door het hier met elkaar over te hebben kom je verder. En dit gaat verder dan zorg voor alleen migrantenouderen.’’ Luiken-Dalli omschrijft cultuursensitieve zorg als zorg waarbij de mens centraal staat en waarbij je kijkt welke zorg bij die persoon past.

Handvatten voor cultuursensitief werken

Ook in de toekomst zal er een tekort zijn aan zorgpersoneel met kennis over cultuursensitief werken, volgens Luiken-Dalli. ‘’Het is veel waard als wij een goede methode vinden om professionals te scholen. Ook voor jongeren die nu afstuderen en in de praktijk beginnen te werken kan dit heel nuttig zijn. Deze afgestudeerden zijn breed opgeleid maar missen soms kennis om met een specifieke doelgroep te werken. Hoe mooi zou het zijn om deze kersverse professionals mee te nemen in ons scholingstraject om hen handvatten te kunnen geven. Op die manier leren zij snel hoe ze het beste met een bepaalde doelgroep kunnen werken en kunnen professionals hun werk met meer plezier uitvoeren.’’

Onderwijs, praktijk en onderzoek

Luiken-Dalli legt het gebruik van digitale assistente Anne uit

Ook Karin Dijkstra, Associate Lector binnen Hogeschool Saxion ziet het belang van de samenwerking. Ze vertelt: ‘’Vanuit ons lectoraat Verpleegkunde werken we aan praktijkgericht onderzoek waarbij je de verbinding tussen onderwijs, praktijk en onderzoek maakt. Het is dus belangrijk om onze onderzoeksactiviteiten te vertalen naar het onderwijs dat wij aanbieden. Daarnaast willen we bijdragen aan de professionalisering van mensen die al werkzaam zijn in de praktijk. Door deze samenwerking met IMEAN Academy kunnen we onze onderzoeksresultaten direct vertalen richting scholingsactiviteiten. Bijvoorbeeld uit een momenteel lopend project waarbij we instructiematerialen maken voor de digitale assistente Anne4Care. Daarnaast kunnen we vraagstukken vanuit de Academy gebruiken om richting te geven aan onze onderzoeksprojecten.

Technologie

Studenten van Hogeschool Saxion kunnen met de vraagstukken rondom cultuursensitief zorgen en werken die naar boven komen bij IMEAN Academy aan de slag. Tegelijkertijd vindt Dijkstra het interessant om te onderzoeken welke rol technologie in de ondersteuning van gepersonaliseerde zorg kan spelen. Dijkstra: ‘’Ik denk dat daar veel mogelijkheden liggen. Via In2Werelden kunnen we de kennis uit dit project vervolgens verspreiden binnen de netwerken om daadwerkelijk de professionals uit de praktijk te bereiken.’’

Scholingsmaterialen

De ondernemers gaan allereerst hun eigen medewerkers trainen. Aan de hand van deze nulmeting gaat de Academy samen met Hogeschool Saxion scholingsmaterialen of een e-learning ontwikkelen waarvan professionals gebruik kunnen maken. Luiken-Dalli: ‘’Samen met de ouderen zelf, bijvoorbeeld vanuit IMEAN Care, en onze professionals zullen we scholingsmateriaal optimaliseren om uiteindelijk in de praktijk te kunnen inzetten. De Academy zal ook daarvan onderzoeken hoe het in de praktijk werkt.’’ De doelstelling is om het scholingsmateriaal eind 2022 in de praktijk te brengen voor alle professionals.

Met MKB!dee ondersteunen de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Sociale Zaken en Werkgelegenheid ondernemers die een goed idee hebben om de ontwikkeling van werknemers in hun bedrijf, branche of regio te stimuleren.

Lees meer over projectpartners IMEAN Care en Anne4Care.

Auteur: Femke van Stratum

- Mogelijk gemaakt door de province Overijssel -
provincie Overijssel