Bekijk het webinar ‘Cultuur en trauma’

20/01/2021

Op donderdag 26 november organiseerden we het webinar 'Cultuur en trauma'. Heeft u het webinar gemist of niet live kunnen bijwonen, dan kunt u het hier deels terugkijken en deels teruglezen. In dit webinar komen twee experts aan het woord over de rol van cultuur bij trauma’s, het belang van persoonsgerichte begeleiding en de interculturele context.

Cultuur en trauma

Wat is een schokkende gebeurtenis en wat wordt er verstaan onder een psychotrauma? En hoe kan het dat trauma’s op oudere leeftijd vaak weer opspelen? Welke triggers spelen daarbij een rol? In dit webinar zal ingegaan worden op bovenstaande vragen. Hierbij wordt de rol van cultuur bij trauma’s uitgebreid besproken, net als het belang van persoonsgerichte begeleiding en de interculturele context. Ook worden handvatten rondom trauma’s gegeven voor in de praktijk.

Tijdens dit webinar kwamen twee experts aan het woord die ingingen op al deze vraagstukken. Omdat één van de sprekers de opgenomen beelden helaas niet wilde vrijgeven voor weergave, is haar presentatie op deze pagina terug te vinden in een samenvattende tekst en PowerPoint presentatie.

De sprekers

  • Renske Walsarie Wolff – Stichting Pelita

Renske Walsarie Wolff is Indonesiëkundige en in september 2019 begonnen als projectleider Djalan Pienter (de slimme weg naar cultuurspecifieke zorg t.b.v. Indische en Molukse ouderen). Daarnaast is ze werkzaam als projectleider kennis & kunde bij Stichting Pelita. Deze stichting zet zich op verschillende gebieden in voor mensen uit voormalig Nederlands-Indië. Verder is zij bezig met vraagstukken binnen (ouderen)zorg en welzijn, specifiek persoonsgericht werken en het verbeteren van het welbevinden van bewoners in intramurale settingen.

  • Josée Netten – ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum

Josée Netten is cultureel antropologe en psychologe. Ze is werkzaam als beleidsonderzoeker/adviseur en trainer bij ARQ Kenniscentrum Oorlog Vervolging en Geweld, en bij ARQ Kenniscentrum Impact van Rampen en Crises. Sinds kort is zij ook algemeen secretaris bij Stichting 1940-1945. Kijk hier voor meer informatie over Josée Netten.

Bekijk het webinar van 26 november 2020Brochure met handvatten

Via deze link vindt u de kern van de presentatie van Josée Netten, verwoord in een kort artikel. En via deze link is de compacte PowerPoint presentatie van Josée Netten te vinden, waarin de essentie van haar presentatie puntsgewijs als samenvatting is weergegeven. Hierin is een link opgenomen waarmee u een brochure kunt downloaden met handvatten rondom dit thema, getiteld ouder worden met de oorlog. Verzorging van ouderen met oorlogservaringen. Deze is gemaakt in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor beroepskrachten, vrijwilligers en mantelzorgers die zorgen voor ouderen die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt.

Op de hoogte blijven van het project?

In het project ‘Gezond ouder worden in twee werelden’ werken verschillende partners in Overijssel samen aan initiatieven voor migrantenouderen op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Deze initiatieven dragen bij aan het verbeteren van de gezondheid en het welbevinden van migrantenouderen. Kennis delen is één van de belangrijkste doelstellingen van het project. Wil je op de hoogte blijven van nieuws, ontwikkelingen of van webinars die we organiseren? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief of volg ons op social media.

- Mogelijk gemaakt door de province Overijssel -
provincie Overijssel