Eigen veilige plek voor migrantenouderen met dementie

03/12/2020

Zorginstelling CarintReggeland gaat permanente zorg bieden aan dementerende migranten met een niet-westerse achtergrond. Voor deze ouderen wordt een etage vrijgemaakt  in de nieuwbouw van  verpleeghuis Het Woolde in Hengelo. Hiermee gaat een grote wens in vervulling van de ouderen en hun families

Permanente woonzorgvoorziening

Op dit moment bieden enkele zorginstellingen wel dagopvang voor deze groep ouderen, maar CarintReggeland biedt als eerste in de nieuwbouw van verpleeghuis het Woolde een permanente woonzorgvoorziening.

Afgestemd op de ouderen

In het verpleeghuis aan de Geerdinksweg komt een verpleegafdeling met twaalf plekken, verdeeld over twee compartimenten van zes zit-slaapkamers. De maaltijden en de inrichting van afdeling wordt afgestemd op de ouderen. Zo is er plek voor een gebedsruimte en klinkt er bijvoorbeeld Turkse muziek. Dit is belangrijk voor deze ouderen, want als ouderen gaan dementeren raken ze vaak de Nederlandse taal en gewoontes kwijt en daarmee ook hun gevoel van veiligheid. Het zorgteam bestaat uit mensen met een gemengde culturele achtergrond.

Uniek initiatief

Een projectgroep, onderdeel van In2werelden, heeft de opvang van de dementerende ouderen met een niet-westerse achtergrond voorbereid. Deze cultuursensitieve woonzorgvoorziening  is uniek in de provincie Overijssel. Ouderenadviseur Sevilay Dalli heeft vanuit haar bedrijf IMEAN verkennend onderzoek gedaan naar dit bijzondere initiatief, in samenwerking met Carintreggeland en de Hengelose woningcorporatie Welbions. Ook welzijnsorganisatie Wijkracht en de gemeentes Hengelo en Borne werden erbij betrokken.

Kijk hier voor meer informatie over het project.

- Mogelijk gemaakt door de province Overijssel -
provincie Overijssel