Ouderen praten mee over cultuursensitief wonen

28/04/2021

Er is veel belangstelling voor cultuursensitieve woon-zorg initiatieven. Toen zorginstelling CarintReggeland begin dit jaar van start ging met het bieden van een permanente woonzorgvoorziening voor ouderen met een niet-westerse migratie-achtergrond en dementie, was deze snel gevuld. Om meer kennis op te halen over de behoefte van migrantenouderen rondom wonen, organiseerde Sevilay Luiken-Dalli vanuit haar bedrijf IMEAN Care vier werksessies met senioren en mantelzorgers uit Hengelo en Borne.

‘’Voor professionals is het vaak vanzelfsprekend hoe zorg in elkaar zit’’, vertelt Luiken-Dalli. Maar ze benadrukt het belang van de inbreng van de ouderen zelf waar het gaat om woonvoorzieningen. Samen met Hengelose woningcorporatie Welbions, de welzijnsorganisatie Wijkracht, de gemeente Hengelo en de Twentse zorgorganisatie CarintReggeland werden daarom werksessies met ouderen georganiseerd. Ongeveer 25 zelfstandig wonende ouderen uit Hengelo tussen de 60 en 80 jaar en vijf mantelzorgers waren aanwezig. De eerste werksessie stond in het teken van het inventariseren van kennis van de ouderen op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Verder zijn er presentaties gegeven vanuit Welbions, CarintReggeland en IMEAN over verschillende woonvormen, financiering, het CAK en zaken zoals een eigen bijdrage en de WLZ.

Mindmap

Tijdens de tweede werksessie kwamen vooral de ouderen en hun mantelzorgers aan het woord. Ze spraken over hun verwachtingen, behoeften en wensen over wonen en woonvormen. Luiken-Dalli: Het is belangrijk dat de ouderen hun gedachten de vrije loop kunnen laten. De tweede avond zijn de ouderen daarom aan de slag gegaan met het maken van een mindmap. Je merkt hoe belangrijk het is om goed door te vragen bij deze ouderen. Een mooi voorbeeld hiervan was een vraag aan de ouderen over eetvoorkeuren. Een van de oudere mannen antwoordde daarop: ’ik eet alles’. Maar na doorvragen bleek dat hij zelf kookt en dan altijd gerechten uit zijn land van herkomst, met veel kruiden. Bij deze doelgroep is het belangrijk om onder woorden te laten brengen wat ze willen en wat ze belangrijk vinden.’’

Veel informatie

‘’De ouderen gaven positieve reacties tijdens de bijeenkomsten’’, vertelt Luiken-Dalli. ‘’We hebben veel informatie verkregen’’. De input van de ouderen en mantelzorgers is inmiddels verzameld. In juni zullen de resultaten worden gepresenteerd aan de werk- en stuurgroep van het project en aan de ouderen zelf.

Meer cultuursensitieve woonzorg voorzieningen

Luiken-Dalli vervolgt: ‘’We hoeven het wiel niet steeds opnieuw uit te vinden. In Hengelo liep de nieuwe cultuursensitieve woongroep van CarintReggeland snel vol. Met die kennis kunnen we ook verder. We zijn al in gesprek met de provincie Overijssel voor een vervolg. Hengelo loopt voorop met deze cultuursensitieve woonzorg voorziening. We willen nu graag meer van deze voorzieningen voor ouderen met een migratieachtergrond in bijvoorbeeld Almelo en Enschede. En met de informatie van de werksessies met de ouderen gaan we daar weer verder mee aan de slag.’’

Kijk hier voor meer informatie over het project 'Woonzorginitiatief voor migrantenouderen in Hengelo'.

- Mogelijk gemaakt door de province Overijssel -
provincie Overijssel