Digitale ondersteuning in eigen taal in het dagelijks leven van migrantenouderen

25/05/2020

Hoe werkt zorg op afstand bij ouderen met een migratieachtergrond? Migrantenouderen in Almelo krijgen hulp en ondersteuning van een virtuele assistent genaamd Anne. Anne werkt vanaf een tablet en biedt ondersteuning bij het vinden en behouden van structuur, het onderhouden van sociale contacten en het uitvoeren van betekenisvolle dagactiviteiten. Taal is voor Anne geen barrière: de virtuele assistent in dit project spreekt Turks, Engels en Nederlands.

Over het project

IMEAN Care biedt dagbesteding aan thuiswonende ouderen met een migratieachtergrond in Almelo. Veel van deze ouderen zijn in de jaren zestig uit Turkije naar Almelo gekomen om in de textielindustrie te werken. Het gaat om oudere mensen met en zonder dementie. Veel van hen hebben te maken met een taalbarrière, zijn veelal analfabeet en digibeet. IMEAN biedt cultuursensitieve zorg en sluit daarmee aan op de culturele achtergrond van mensen. Als gevolg van het coronavirus is de dagbesteding in deze vorm een tijd niet meer mogelijk geweest. Mensen zitten thuis, vereenzamen, ontwikkelen depressieve klachten, missen ondersteuning in hun dagstructuur of maken ruzie met hun mantelzorger. Anne is een bewezen virtuele assistent die al op veel plekken op afstand zorg en ondersteuning biedt. Maar veel (zorg)technologie bereikt migrantenouderen nog niet. Veel is hierover ook nog niet bekend. Het is daarom belangrijk om in de praktijk te gaan ervaren op welke wijze zorgtechnologie (zorg op afstand) het beste aansluit op mogelijkheden, wensen en behoeften van migrantenouderen. Hierbij zullen hun kennis over technologie en de taalbarrière en de laaggeletterdheid waarmee zij kampen speciale aandachtspunten zijn.
 

Betrokkenen

IMEAN Care is in 2018 in samenwerking met Zorgaccent gestart met het bieden van ondersteuning (dagbesteding en thuisbegeleiding) aan mensen met een migratieachtergrond in Almelo. Voor dit project werkt IMEAN Care samen met Anne4Care, de leverancier van digitale assistent Anne en met adviesorganisatie Lang zult u wonen. De ervaringen met Anne4Care worden door de lectoraten  Technology, Health & Care en Verpleegkunde van Saxion onderzocht in het kader van het programma TOPFIT CitizenLab, een van de onderdelen van het programma van de Regiodeal Twente. 
 

- Mogelijk gemaakt door de province Overijssel -
provincie Overijssel