Gezond en vitaal ouder worden Turks-Nederlandse ouderen in Deventer

26/05/2020

In de gemeente Deventer wonen op dit moment ongeveer 6.680 mensen met een Turks-Nederlandse migratieachtergrond. In dit project wordt door middel van actie-onderzoek samen met de doelgroep in kaart gebracht hoe zij zelf gezond oud willen worden en welke ondersteuning zij hierbij willen ontvangen.

Over het project

Factoren die verband houden met levensstijl, het gebruik van gezondheids- en welzijnsdiensten en psychische kwetsbaarheid dragen negatief bij aan de gezondheidsstatus van de Turkse oudere volwassenen. Zo heeft deze doelgroep meer overgewicht, diabetes, dementie en is eenzaamheid een probleem. De behoeftes en wensen van deze doelgroep worden niet goed opgepakt binnen de reguliere zorg. Tegelijkertijd zijn er ook sterke kanten en krachten binnen de Turks-Nederlandse gemeenschap in Deventer. Er zijn veel sociale welzijnsorganisaties tot stand gekomen en ook politiek is deze groep goed georganiseerd. Door informatie binnen de gemeenschap in Deventer op te halen wordt gekeken naar hoe samen te werken aan het proces van gezond ouder worden. Hierbij zijn de krachten en sterke kanten van de groep Turks-Nederlandse ouderen een belangrijke pijler, net als samenwerking, participatie en interactie met de doelgroep. Het doel is om met behulp van interventies de zorg voor migrantenouderen beter af te stemmen op hun behoeftes en wensen waardoor de gezondheidsverschillen kleiner worden. Binnen het project wordt de mogelijke rol van technologie bij gezonder ouder worden onderzocht.

Betrokkenen

Binnen het project wordt met verschillende partijen samengewerkt, zoals Pharos een Expertisecentrum o.a. op gebied van migratie, de lectoraten Verpleegkunde en  Technology, Health and Care van Saxion Hogeschool en een vereniging binnen de Turkse gemeenschap.

- Mogelijk gemaakt door de province Overijssel -
provincie Overijssel