Professionals en cultuursensitieve zorg: een lerend netwerk van professionals Zwolle

26/05/2020

In dit project krijgt een lerend netwerk van professionals in Zwolle vorm. Met professionals uit zorg, welzijn, onderwijs en beleid wordt verkend welke obstakels zij ervaren in de praktijk. Zij leren van elkaar en leren elkaar beter kennen. Hogeschool Windesheim neemt het voortouw en haalt vragen op uit de praktijk, die om verder onderzoek vragen. Dit alles om het proces richting cultuursensitieve ouderenzorg in Zwolle in beweging te zetten.

Over het project

De aanleiding voor het project is de groei van de groep migrantenouderen in Nederland. Deze ouderen zijn vaak kwetsbaar vanwege lichamelijke, psychische en sociale problemen en financiële- en huisvestingsproblematiek. Veel oudere migranten zijn analfabeet en beschikken over beperkte gezondheidsvaardigheden. Migrantenouderen en hun mantelzorgers ervaren dat het zorg- en welzijnsaanbod niet bij hun wensen en behoeftes aansluit. Daarom is het belangrijk de krachten te bundelen.

Op de korte termijn wil het project bewustwording bij alle Zwolse zorg- en welzijnsorganisaties over het feit dat zij zelf stappen moeten zetten om te zorgen dat de migranten-zorgvragers betere krijgen toegang tot een passender aanbod van zorg en welzijn. Op lange termijn moeten alle Zwolse ouderenzorg- en welzijnsorganisaties zijn geactiveerd om cultuursensitief zorg te verlenen en de uitvoering hiervan zelfstandig integreren in hun organisatie. Om deze resultaten te bereiken is het van belang om zowel online als offline zichtbaarheid te creëren over de gezette stappen en het gewenste doel, zowel binnen als buiten de gemeente.

Inmiddels hebben er voor de professionals al verschillende bijeenkomsten plaatsgevonden en is er een netwerk ontstaan. Dit netwerk voor professionals bestaat inmiddels twee jaar en is met ondersteuning vanuit Dementiezorg voor Elkaar en de deelnemende professionals vormgegeven. Het netwerk komt viermaal per jaar samen onder leiding van hogeschool Windesheim. Voor de groep managers, directeuren en bestuurders is dit proces sinds november 2019 opgestart. Er zijn stappen gezet richting verdere concretisering van de thema’s missie, identiteit, mantelzorg, communicatie en het online netwerk.

Betrokkenen

Betrokken partijen zijn, naast de gemeente Zwolle en Hogeschool Windesheim (inclusief ProMemo): Mantelzorgers, ‘Samen aan de Slag’, IJsselheem, ZwolleDoet!, Alevitisch Culturele Vereniging, Zwolle, Alzheimer Nederland afdeling Ijssel-Vecht, Deltion, GGD IJsselland, Gotong Royong Zwolle, Hogeschool Viaa, Icare, Isala, Landstede, Mantelzorg Adviesraad, Mizofad, Pharos, Seniorenraad Zwolle, Stichting Pelita, Stichting Turkse Ouderen Zwolle, S-Zorgt, Travers Welzijn, WijZ Welzijn, Zorggroep Raalte, Zonnehuisgroep IJssel-Vecht, Carinova, Driezorg, Zorgspectrum 't Zand, Medrie, Netwerk Dementie IJssel-Vecht, PGVZ, Beter Thuis Wonen.

- Mogelijk gemaakt door de province Overijssel -
provincie Overijssel