Een verpleegkundige methodiek voor onbegrepen gedrag bij dementie in de thuissituatie

29/03/2021

In het 'Op weg project' wordt een verpleegkundige methodiek ontworpen voor het omgaan met onbegrepen gedrag van migranten met dementie in de thuissituatie. Met het project beogen de projectpartners kennis te vergaren waarmee wijkverpleegkundigen en casemanagers hun zorg voor migranten met dementie met onbegrepen gedrag en hun familieleden kunnen verbeteren.

Over het project

Wijkverpleegkundigen en casemanagers zorgen steeds vaker voor niet‐westerse migranten met dementie en hun mantelzorgers. Onbegrepen gedrag zoals agressie of apathie komt veel voor bij mensen met dementie. De beroepsgroep weet niet hoe dit onbegrepen gedrag bij niet‐westerse migranten met dementie in de thuissituatie goed aan te pakken. Onbegrepen gedrag vermindert de kwaliteit van leven van de oudere migrant en van mantelzorgers en bekort de volhoudtijd van de mantelzorgers. Dit laatste kan leiden tot (versnelde) verpleeghuisopname. Verpleegkundigen hebben  behoefte aan nieuwe kennis en een ondersteunende methodiek bij de aanpak van onbegrepen gedrag bij thuiswonende migranten met dementie.

Binnen het onderzoek wordt gezocht naar antwoord op de onderzoeksvraag: op welke wijze kunnen wijkverpleegkundigen en casemanagers hun aanpak van onbegrepen gedrag bij thuiswonende niet‐westerse migranten met dementie verbeteren? De onderzoeksmethode betreft participatief ontwikkel‐ en evaluatieonderzoek in drie deelstudies. Doel is om methodiek te ontwerpen die verpleegkundigen ondersteunt bij de aanpak van onbegrepen gedrag van thuiswonende migranten met dementie. De methodiek zal bestaan uit een handreiking voor verpleegkundigen, een bijbehorende onderwijsmodule voor verpleegkundigen en mantelzorgers en implementatieplannen voor in het onderwijs.

Verpleegkundigen kunnen deze kennis vervolgens inzetten in hun werk binnen thuiszorgorganisaties. Via de betrokken partners zal de kennis uit het project ten goede komen aan een breder werkveld zoals gezondheidscentra, verpleeghuizen en sociale wijkteams.

Betrokkenen

In dit project werkt het Windesheimlectoraat Innoveren met Ouderen samen met het Inholland-lectoraat Gezondheid en Welzijn van Kwetsbare Ouderen, UNO‐UMCG, Alzheimer Nederland‐afdeling IJssel‐Vecht, V&VN en zorgorganisaties Carintreggeland en Cordaan.

 

- Mogelijk gemaakt door de province Overijssel -
provincie Overijssel