Ontwikkeling van cultuursensitieve zorg voor Indisch/Molukse ouderen

26/05/2020

Welke wensen en behoeften hebben Indische en Molukse ouderen als het gaat om wonen, zorg en welzijn? In Enschede verkent stichting Pelita, samen met onderzoekers en studenten van hogeschool Saxion, wat ouderen en hun mantelzorgers tegenkomen bij het ouder worden. Welke reis leggen ze af, welke vragen hebben ze en waar is behoefte aan? 

Over het project

Met dit behoeftenonderzoek worden Indische en Molukse ouderen bij uitstek zelf aan het woord gelaten in plaats van ‘afgaan op wat organisaties over ouderen zeggen’. Zo wordt te bieden zorg niet volgens generieke protocollen nagestreefd, maar juist toegesneden op het individu. Hierbij wordt rekening gehouden met ieders specifieke culturele en maatschappelijke achtergrond en geschiedenis, voor de Indische en Molukse doelgroep nog eens verbijzonderd door de migratie herkomst en het meervoudig oorlogsverleden. Daarnaast richt het verkenningsonderzoek zich op de factoren die in de weg staan en kunnen helpen om de behoeften van deze ouderen kenbaar te maken. Hierdoor worden mogelijke oplossingsrichtingen om passende ondersteuning te bieden aan deze groep ouderen inzichtelijk gemaakt. Uit dit project kunnen lessen worden getrokken voor andere oudere migrantengroepen, met name voor andere vluchtelingengroepen die te maken hebben gehad met gedwongen migratie en traumatische ervaringen. Tegelijkertijd levert dit vooronderzoek praktisch bruikbare informatie op voor Pelita ten aanzien van begeleiding en doorverwijzing van ouderen.

Betrokkenen

Als onderzoekers zijn Jan Jukema, lector verpleegkunde aan Saxion Hogeschool en Josselien Verhoeve, van Stichting Pelita betrokken bij dit onderzoek. Daarnaast denken verschillende partijen en organisaties mee aan de vormgeving van het project, zoals gemeente Enschede, welzijnsorganisatie De Posten en organisaties van Indische en Molukse Nederlanders in de provincie Overijssel. Dit zijn Stichting Indische Koempoelans Besar uit Twente, Mampir Sadja, de Indische Huiskamer in De Posten in Enschede-Zuid, Stichting Bunga Tandjung in Nijverdal en betrokkenen uit Zwolle.

 

 

- Mogelijk gemaakt door de province Overijssel -
provincie Overijssel