Toegankelijkheid van zorg voor Turkse en Marokkaanse migranten met dementie

26/05/2020

Turkse en Marokkaanse migranten met dementie bezoeken regelmatig de huisarts, maar maken weinig gebruik van gespecialiseerde zorg, de toegankelijkheid van dementiezorg lijkt complex te zijn, vooral voor migranten. In een promotieonderzoek onderzoekt Gözde Duran welke vaardigheden migranten met dementie en hun mantelzorgers nodig hebben om stappen in de zorgketen te kunnen zetten en daarmee betere toegang kunnen krijgen tot dementiezorg. Het onderzoek vindt onder andere plaats in Zwolle.

Over het project

Culturele verschillen tussen zorgverleners en migranten, een gebrek aan kennis maar ook verschillen in opvattingen over de invulling van ouderenzorg, leveren in de zorgpraktijk veel problemen op. Naast te weinig culturele kennis bij zorgprofessionals is een gebrek aan kennis over dementie bij migrantengroepen een obstakel voor goede zorg. Zorgprofessionals zoals verpleegkundigen ervaren dat er extra kennis en vaardigheden nodig zijn om goed met deze doelgroep te kunnen omgaan. Tijdens het onderzoek zal worden geobserveerd en zal contact worden gelegd met de migrantenouderen, mantelzorgers en verpleegkundigen. Daarbij zal voornamelijk de vraag worden gesteld wat verpleegkundigen nodig hebben om migranten met dementie beter te kunnen ondersteunen en begeleiden, met als uiteindelijk doel het vergroten van de toegang tot dementiezorg. De verzamelde kennis zal uiteindelijk moeten leiden tot de ontwikkeling van nieuwe wetenschappelijke inzichten en concrete hulpmiddelen voor verpleegkundigen , zodat zij cultuursensitieve zorg op een professionele manier kunnen inzetten.

Betrokkenen

Gözde Duran werkt al geruime tijd vanuit 'Goed Leven met Dementie', het Expertisecentrum Dementie van Windesheim, samen met zorgprofessionals in de praktijk aan projecten die erop zijn gericht om dementiezorg voor migranten te verbeteren.

 

- Mogelijk gemaakt door de province Overijssel -
provincie Overijssel